BMOL-träning V37 – Norr om Koltorp

Välkomna till BMOL träning V37!

Plats/Samling/Målplats:

Samling vid vindskyddet straxt norr om Koltorpet, (Samma ställe som vi var V.22. Se skiss här) Vägvisning/skärm i Ekeby.

Banor:
>> Bana 1 kort orange – 2,1 Km (Skala 1:7500)
>> Mella (svår) – 3,6 Km (Skala 1:7500)
>> Lång (svår) – 5,4 Km (Skala 1:7500)

Kontrollpunkter:

Kontrollpunkterna är utmärkta med ställning och liten skärm.

Banor kommer finnas upplagda på Livelox.
(Ingen sportident eller tidtagning)

Kartor:

Kartor för utskrift finns på Boxholms hemsida och i plastlåda vid målskärm/samlingsplats.

Kartficka tar man med själv.

Otydliga stigar stödsnitslas med vit snitsel

Start:

Ca: 400m från mål följ orange/vit snitsel (startskärm)

För statistikens skull mm:

Notera namn och bana vid mål/samlingsplats eller maila alternativt sms till mig

Jag finns på plats tisdagen den 12 från kl. 17:00


VÄLKOMNA
Anders Molin