Medleminfo

Medlemsinfo 2024

I Mjölby OK hanterar vi våra medlemmars personuppgifter. De används bland annat till medlemsregistret, administration, information och för att söka ekonomiska stöd. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gjorde att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den nedan tillsammans med dokumentation om hur vi hanterar personuppgifter i föreningen:

Drogpolicy

Registerförteckning

Integritetspolicy

Formulär för begäran av registerutdrag

Patriks minnesfond

Se Riksidrottsförbundets hemsida för ytterligare information.