Stugvärdar

Välj stugvecka på lista i stugan!

Info om vad som ska göras som veckovärd (pdf-format)

Ansvaret för MOK-stugan är från måndag-söndag.

Titta i almanackan på kontoret om huset är uthyrt under din ansvarsvecka. Det kanske kräver en extra koll på städningen inför uthyrningen.

Har du ingen nyckel till klubbstugan får du låna en. Kontakta Gunilla Carlsson 0142-148 66.

Kan du ej den veckan du blivit tilldelad, kontakta då nästa person på listan. Hon/han kanske kan byta med dig.