Uthyrning av MOK-stugan

Beslut om uthyrning till utomstående fattas av stugkommittén.

Bokning görs genom Gunilla Carlsson telefon: 0142-14866, 0766-327945, mail: gunilla.carina.carlsson@gmail.com

Upplåsning/låsning alt nyckel hämtas och lämnas efter överenskommelse.

I stugan får ej förekomma: Alkoholförtäring, rökning, husdjur.

Hyresgäst ställer i ordning möbler mm efter verksamheten. Grovstädar, tömmer papperskorgar, går ut med sopor samt kontrollerar kranar, belysning, spis, fönster och att alla dörrar är låsta.

Hyrestaxor

Hela huset med dusch, bastu och omklädning 900 kr/dag

Hela huset utan dusch, bastu och omklädning 450 kr/dag.

Övernattning 90 kr/natt och person.

Faktura erhålles av Mjölby OK:s kassör. Övriga typer av uthyrning efter överenskommelse. Ansvarig vuxen skall vid övernattning ta del av och fylla i räddningstjänstens checklista som ska lämnas in till räddningstjänsten.

Stugkommittén

Gunilla Carlsson, gunilla.carina.carlsson@gmail.com 0142-14866, 0766-327945.

Jan-Erik Carlsson, 0142-14866, 073-3876335.