BMOL-träning V21 Skogssjöbaden

Samling vid Skogssjöbaden. Vägvisning längs gamla vägen Mjölby-Skänninge. Från Mjölby centrum följ Skänningevägen ca 2 km eller från Rv50 trafikplats Skänninge Södra åk gamla vägen mot Mjölby ca 3 km.