God Jul och Tack

Vi önskar alla God Jul och tackar våra medlemmar, partners och funktionärer. Vi ser fram mot årsberättelsen! Kvar på klubbåret finns en träning och vårt hemsidebyte(!). Hur vill du utveckla klubben och hur vill du hjälpa till nästa år? …snart årsmöte