VALBEREDNING

Intresserad av att engagera dig i klubben? Klicka på rubriken att läsa mer!

Vänligen kontakta valberedningen om du vill engagera dig i klubben, har intresseområden i klubben du vill driva/bevaka eller vara med och bidra till utvecklingen för i föreningen. Eller om du vill föreslå någon medlem till detta. Gärna innan 12 januari.

Barn och ungdomsledare sökes för 2024 eller bidrag med stöd till ungdomsledare. Ungdomskommittén besvarar gärna ev frågor.

Kontakt Valberedning:
Jan-Erik Carlsson
Per Carlsson

Kontaktuppgifter styrelsen och ungdomskommittén, se www.mjolbyok.se Föreningen/Medlemsinfo