Veteranorientering i Sya 21/4

Välkomna till veteranorientering nu på torsdag den 21/4 med samling vid Sya Skidstadion. Start mellan 10.00-11.00. Anmälan via Eventor.

PM till veteranorientering torsdagen den 21 april 2022

[PM PDF-format]

Anmälan via Eventor
Samling: Sya Skidstadion, Mjölby.
Vägvisning: I Sya på länsväg 636 mellan
Mjölby och Mantorp.
Karta: 1:7500, reviderad 2022.
Terräng: Måttlig kupering, i
huvudsak god
framkomlighet.
Stämplingssystem: Sportident.
Definitioner: Endast på tävlingskartan.
Banlängder: Cirka 2, 3 och 4 km samt
promenadbana 1,5 km.
Startavgift: 40:- betalas via Swish
123 203 94 77.
Start: Fri start 10:00-11:00.
Dusch: Inomhus.
Toaletter: Finns.
Inga OL-skor i omklädningsrum och toaletter.
Tipspromenad: På väg till start, ca 500 m.
Tipslappar fås vid TC
Servering: Nej. Medtag egen fika.
Livelox: Ladda gärna upp rutt.
Banläggare: Torbjörn Carlsson
Upplysningar: Göran Valfridsson
070-5356118


Välkomna till Mjölby